Схема на свурзжане на лампа

Внимание: Устройството е галванично свързано към 220 V-та мрежа, така че ако го монтирате в тяло, различно от това, показано на снимката, вземете всички необходими мерки за изолация от металните части на тялото. Цвет свечения зависит от вида газа-наполнителя : неон – красно-оранжевое, гелий – синее, аргон – сиреневое, криптон – сине-белое. Паралелно свързване на две луминесцентни лампи. фиг.2 Практически това свързване се прилага само в случаи, когато желаем да имаме така нареченото «сигурностно свързване», т.е. когато желаем стаите да не останат без светлина, ако едната от лампите се окаже дефектна. Запалването на така свързаната дефектна лампа малко закъснява, а трайността на лампата е малко намалена поради това, че в такова свързване лампата е по-силно натоварена. Применяется для измерения освещенности, регистрации колебаний света и т.д., подобно фоторезистору Тиристор (тринистор) Полупроводниковый прибор, предназначенный для коммутации электрической цепи.

Переменные резисторы бывают спаренные (2 на одном регуляторе) Подстроечный резистор Резистор, сопротивление которого на его центральном выводе регулируется с помощью «шлица-регулятора» — отверстия под отвёртку. Устройството може да се използва за захранване и на обикновени (прави) луминисцентни тръби с дължина до 600 mm. Типичный пример – выключатель света «220В» в помещении Переключатель Трёхконтактный прибор, предназначенный для переключения электрических цепей.
Почти навсякъде у дома съм си сложил различни луминисцентни тръби захранвани от електрониката на енергоспестяващи лампи. Първичната намотка през прекъсвача П1 е свързана с пълното напрежение на електрическата мрежа. На вторичната страна на трансформатора има две намотки. Форма и размеры графического обозначения определены ГОСТом, но как я писал ранее, не имеют практического значения для радиолюбителя. Типичный пример – кнопка дверного звонка квартиры Общий провод Контакт радиосхемы, имеющий условный «нулевой» потенциал относительно остальных участков и соединений схемы. Как и у переменного резистора, номинальное сопротивление, указанное на схеме – это полное сопротивление резистора между его крайними выводами, которое не регулируется Терморезистор Полупроводниковый резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от окружающей температуры. Вторичната намотка на дросела Др1 служи за запалване на лампата.

Похожие записи: